info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Europeiska rådet antog IDD (dir nr 2016/97/EC) den 14 december 2015. Direktivet syftar till att förbättra konsumentskyddet vid försäljning av försäkringsprodukter genom att åstadkomma ett större urval av produkter samt bättre och säkrare information och konkurrens mellan olika förmedlare. IDD gäller även för försäkringsbolag, exempelvis vid förmedling genom internet.

Regeringen anser att den del i direktivet som avser konsumentskydd redan har remitterats i och med SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden. Någon ytterligare remittering kommer därför inte göras avseende denna del. Däremot kommer de förslag till lagstiftning som följer av IDD att remitteras mot slutet av året.

Dahlgren & Partners har gjort en grov sammanfattning av den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopas) riktlinjer avseende IDD, som tillhandahålls på begäran mot viss ersättning. Även mer detaljerade analyser kan erbjudas.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Kommer LF att vinna sina ansvarsförsäkringsmål? – Analys av Magnus Dahlgren
Arbetsgivares informationsskyldighet – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Finansinspektionens rapport om konsumentskyddet
Finansinspektionens rapport om tillsyn av försäkringsföretagen
Svensk Försäkring: angående penningtvättsutredningens förslag

Praxis

Informationsbrev avgjorde när försäkringspreskription började löpa

Förordningar och direktiv

Uppdatering om försäkringsdistributionsinitiativet (IDD)
MiFiD II, MiFIR (SOU 2015:2) och PRIIPS
Fjärde penningtvättsdirektivet (SOU 2016:8)
Dataskyddsförordningen

FINANSINSPEKTIONENS RAPPORT OM TILLSYN AV FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN

Den 17 maj publicerade FI en ny tillsyns- och riskrapport som gäller…

Läs mer
SOLVENS II

Den första januari 2016 infördes Solvens II i svensk rätt. I huvudsak…

Läs mer
SVENSK FÖRSÄKRING: ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSUTREDNINGENS FÖRSLAG

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2016:8 om…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor