info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Penningtvättsutredningen överlämnade den 1 februari 2016 slutbetänkandet” Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. ” till regeringen. Som ett första led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att:

· genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt,

· genomföra vad som därutöver krävs för att uppfylla FATF:s rekommendationer samt
· anpassa svensk lag till den reviderade förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.

Som ett andra led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över den nuvarande penningtvättslagen och genomföra den omstrukturering som bedöms ändamålsenlig.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Kommer LF att vinna sina ansvarsförsäkringsmål? – Analys av Magnus Dahlgren
Arbetsgivares informationsskyldighet – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Finansinspektionens rapport om konsumentskyddet
Finansinspektionens rapport om tillsyn av försäkringsföretagen
Svensk Försäkring: angående penningtvättsutredningens förslag

Praxis

Informationsbrev avgjorde när försäkringspreskription började löpa

Förordningar och direktiv

Uppdatering om försäkringsdistributionsinitiativet (IDD)
MiFiD II, MiFIR (SOU 2015:2) och PRIIPS
Fjärde penningtvättsdirektivet (SOU 2016:8)
Dataskyddsförordningen

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Det officiella namnet på Dataskyddsförordningen är ”Europaparlamentets och Rådets förordning om skydd…

Läs mer
TJÄNSTEPENSION – TRYGGANDELAGEN OCH SKATTEREGLERNA

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen presenterade slutbetänkande den 30 juni 2015. Här föreslås ändringar i lagen…

Läs mer
MÖJLIGT ATT ÅTERKALLA VAL AV EFTERLEVANDESKYDD

Kammarrätten i Stockholm meddelade i dom den 7 januari 2016 att det…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor