info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Europaparlamentet och rådet antog i maj 2014 ett direktiv (MiFID II) och en förordning (MiFIR) om marknader för finansiella instrument, vilka reglerar distributionen av investeringsprodukter. Enligt direktivets skäl (89) bör privata pensionsprodukter och tjänstepensionsprodukter inte omfattas. Utredningen SOU 2015:2 om införande av MiFIR och MiFID II berör inte alls frågan om ifall pensionsprodukter kommer att omfattas. Finansinspektionen har i sitt remissvar till SOU 2015:2 framfört att detta bör tydliggöras i det fortsatta lagstiftningsarbetet. De stora nyheterna i MiFID II och MiFIR är, såvitt gäller försäkringsbranschen, provisionsförbud, ökade dokumentationskrav och nya krav på lämplighetsprövningar.

Reglerna var tänkta att implementeras i svensk rätt i januari 2017. EU-kommissionen har dock beslutat att skjuta upp implementeringstiden ett år, för att ge medlemsstaterna och de företag som kommer träffas av lagstiftningen mer tid att förbereda sig och genomföra nödvändiga systemförändringar. Enligt det nya förslaget ska lagstiftningen träda i kraft i januari 2018.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Kommer LF att vinna sina ansvarsförsäkringsmål? – Analys av Magnus Dahlgren
Arbetsgivares informationsskyldighet – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Finansinspektionens rapport om konsumentskyddet
Finansinspektionens rapport om tillsyn av försäkringsföretagen
Svensk Försäkring: angående penningtvättsutredningens förslag

Praxis

Informationsbrev avgjorde när försäkringspreskription började löpa

Förordningar och direktiv

Uppdatering om försäkringsdistributionsinitiativet (IDD)
MiFiD II, MiFIR (SOU 2015:2) och PRIIPS
Fjärde penningtvättsdirektivet (SOU 2016:8)
Dataskyddsförordningen

ARBETSGIVARES INFORMATIONSSKYLDIGHET – ANALYS AV ISABELLA HUGOSSON

Det har pratats mycket om provisioner och om regeringen skulle föreslå ett…

Läs mer
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Det officiella namnet på Dataskyddsförordningen är ”Europaparlamentets och Rådets förordning om skydd…

Läs mer
MÖJLIGT ATT ÅTERKALLA VAL AV EFTERLEVANDESKYDD

Kammarrätten i Stockholm meddelade i dom den 7 januari 2016 att det…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor